Junior Dragbike

Junior Dragbike
Klassen körs enligt SVEMOs reglemente för JR Dragbike.

Dial-in lämnas i sekretariatet före eliminering.
Stegtyp

Sportsman All-in

Startgran

Handikapp

Deepstage

Ej tillåtet


JBK

JBB

JBA

JB-Pro

Klassbreakout

11.90

7.90

6.90

6.50

Absolut Breakout

11.40

7.40

6.40

5.60

Copyright © Anna Jonsson 2016