Real Street

Real Street
Klassen är öppen för alla typer av bilar, även Altereds, Funny Cars och Dragsters.

Bilen och förarens utrustning skall minst uppfylla kraven enligt ET-reglementet för den tid ekipaget presterar.

Säkerhetskrav enligt ET-reglemente.

Lustgas, överladdning etc. tillåtet.

Elektronisk styrning typ trottelstopp etc. får finnas i fordonet men får inte användas.

Det är EJ tillåtet att byta förare/bil under pågående kval/tävling.

Klassprefix

RS

Stegtyp

Pro haltande Enligt. DR 7.1.4.1

Breakout

Absolut Breakout

6,50

Personligt säkerhetsbreakout

Startgran

Pro 0.4

Deepstage

Tillåtet

Copyright © Anna Jonsson 2016