Poängberäkning

Poängberäkning Helsinge Dragracing Challenge 2019


Kvalpoäng delas ut enligt följande:

I samtliga klasser erhåller den tävlande kvalpoäng för kvalplacering med max 16 poäng.

Kval 1:a erhåller samma poäng som antal inkvalade. (max 16)

Exempel: Kval 1:a 16 poäng, kval 2:a 15 poäng, och kval 3:a 14 poäng o.s.v.

Det krävs minst tre (3) inkvalade för att seriepoäng ska delas ut.


Ytterligare poäng delas ut enligt följande:

10 poäng ytterligare delas ut efter förarens första genomförda kvalificeringsomgång.


Elimineringspoäng:
Poäng reserver:

Första elimineringsomgångens poäng erhålls av den ursprungliga kvalificerade föraren. En reserv som blir utslagen i första elimineringsomgången erhåller inga elimineringspoäng. Därefter får reserv poäng enligt poängberäkningssystemet.


Vid avbruten deltävling utdelas poäng enligt följande:


  1. Om en deltävling blir avbruten före att någon kvalificering genomförts, utdelas 10 poäng till alla deltagare som infunnit sig på deltävlingen.
  2. Om en deltävling blir avbruten efter första kvalificeringsomgången, utdelas endast kvalificeringspoäng till inkvalade förare samt första omgångens förlorarpoäng.
  3. Om en kvalificeringsomgång blir avbruten under omgången, stryks samtliga tidkort från den omgången.
  4. Ej inkvalade förare erhåller inga kvalificeringspoäng.
  5. Om en deltävling blir avbruten innan första elimineringsomgång påbörjats, delas inga elimineringspoäng ut.
  6. Om en deltävling blir avbruten före en elimineringsomgång, ska alla förare som fortfarande var kvar i eliminering erhålla denna omgångs förlorarpoäng.
  7. Om en deltävling blir avbruten under en elimineringsomgång, ska alla förare som är kvar i denna elimineringsomgång erhålla denna omgångs förlorarpoäng.


Övrigt:

Vid uteslutning eller diskvalificering erhåller den tävlande samtliga poäng fram till uteslutning/diskvalificering.


Klassens värdighet inför 2020:

Poäng beräknad vid 3-4 deltävlingar: Klassen är direktinkvalad för 2020

Poäng beräknad vid 1-2 deltävlingar: Klassen tas upp för granskning om den ska leva kvar till 2019

Poäng beräknad vid 0 deltävlingar: Klassen tas bort inför 2020


OBS! Ovanstående gäller inte juniorklasserna. Dom kommer alltid att finnas med i serien.

Stegstorlek


3-4

5-8

9-16

1:a omgångens

förlorare


20

20

20

2:a omgångens

förlorare40

40

3:e omgångens

förlorare
60


Runner-up


40

60

80

Vinnare


60

80

100

Copyright © Anna Jonsson 2016