ET Klasserna

ET Sporstman, ET Heavy och ET Fast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassen är öppen för alla typer av bilar, även Altereds, Funny Cars och Dragsters.

Bilen och förarens utrustning skall minst uppfylla kraven enligt ET-reglementet för den tid ekipaget presterar. Säkerhetskrav enligt ET-reglemente.

Lustgas, överladdning etc. tillåtet.

Elektronisk styrning typ trottelstopp etc. förbjudet i klassen.

Det är EJ tillåtet att byta förare/bil under pågående kval/tävling.

 

 

 

 

Klassprefix

Sporstman, Heavy resp. Fast

Stegtyp

Pro haltande Enligt. DR 7.1.4.1

Breakout ET Sportsman

Breakout ET Heavy

7.10

6.50

Breakout ET Fast

5,40

Absolut Breakout

Personligt säkerhetsbreakout

Startgran

Pro 0.4

Deepstage

Tillåtet

Copyright © Anna Jonsson 2016